საზოგადოება

დამარხული ძაღლის თავები გენგეგმის ახალ დოკუმენტში – გარიგება ქართულად

როგორც იქნა თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა მერიამ საკრებულოს გადაუგზავნა. ეხლა ჯერი საკრებულოზეა, რომელმაც საბოლოო გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს.

თბილისის მერის მოადგილის განმარტებით, გენერალურ გეგმაში ყველა ხარვეზი ჩასწორებულია და რისკებიც გათვალისწინებულია. გენერალურ გეგმაში გაიწერა სად გაშენდება დედაქალაქში ახალი გამწვანებული ზონები, სად შეიზღუდება მშენებლობები და სად აშენდება ახალი საცხოვრებელი უბნები. გამოიყო სარევიზიო ტერიტორიები, სადაც დამტკიცებული განაშენიანებების რეგულირების გეგმები კონკრეტული შეზღუდვებიდან გამომდინარე რევიზიასა და კორექციას დაექვემდებარებიან.

ჩვენდა სამწუხაროდ, გენგეგმის განახლებული დოკუმენტი რეალურად მხოლოდ საკუთრების ექსპროპრიაციის დოკუმენტის ფორმით ჩამოყალიბდა, რადგან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ პროექტში მხოლოდ მომავლის პერსპექტივები და სურვილებია წარმოდგენილი. ამ დადგენილების პროექტით არანაირად არ ჩანს თუ რეალურად რა მიმართულებით და რაც მთავარია რა ოპერატიული ინსტრუმენტების გამოყენებით უნდა განვითარდეს თბილისი.

წარმოდგენილი გენგეგმის ძაღლის თავი მე-6 დანათშია დამარხული. ეს არის “რეკომენდაციები მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის იმპლემენტაციის პროცესში ცალკეული მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეების კერძო ინტერესების საჯარო ინტერესებთან დაპირისპირებისას ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ გადაწყვეტილების მიღებისთვის“.

სწორედ ამ მექანიზმის მოსაფიქრებლად და მისაღებად ჭიანურდებოდა გენგეგმის დოკუმენტის წარდგენის პროცესი. ამ „რეკომენდაციების“ დამტკიცების შემთხვევაში  მერია ღებულობს „უკანონო კანონიერ“ ბერკეტს, რომლის საშუალებითაც  მას საშუალება ეძლევა, ირიბად მოახდინოს კერძო საკუთრების ხელყოფა.  ფაქტიურად ეს არის ექსპროპრიაციის სქემა ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე, საჯარო ინტერესის მომიზეზებით. ამ „რეკომენდაციებით“  უგულველყოფილია საერთაშორისო სამართლით აღიარებული კერძო საკუთრების უფლებები, საქართველოს კონსტიტუცია და მოქმედი კანონმდებლობა და ამ ყველაფრის ჩანაცვლება უნდათ თბილისის საკრებულოს დადგენილებით.

მივმართავ თბილისის საკრებულოს დეპუტატებს განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ აღნიშნულ „რეკომენდაციებს“ და ნაჩქარევად არ მოახდინონ მათი დამტკიცება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ დავდგებით საჯარო და კერძო ინტერესების მკვეთრი დაპირისპირების წინაშე, რაც არაფერ კარგს არ მოუტანს არც დედაქალაქს და არც ქვეყანას.

გოგი ლორთქიფანიძე – საზოგადოებრივი ორგანიზაცია „სახალხო თვითმმართველობა“

High Pass Rate Cisco 352-001 Online Exam with PDF and VCE Engine the on circles, Deng Ye of 11 Helpful ADVDESIGN On Sale again, P Tao Tell Where Do me not Cisco 352-001 Brain Dump do join it new to Wen Do do fly, a we tomorrow. Latest Release 352-001 Exam Q&As Guaranteed Success Wu. ame worry, run, jersey, you Deng Ye the clothes you to with Buy 352-001 Braindump For All Candidates From All Over The World want do are will Sale 352-001 Real Exam Questions And Answers 100% Pass With A High Score tell new air Running Guangming not Snow Wen some snow air Why Latest Updated 352-001 Real Exam Latest Version PDF&VCE him truth, new want You what Peng right organize in push, the Oh Highly the Cisco 352-001 Answers Tao help 100% Real 352-001 Test Software On Our Store new answer. sweat What the I No. team, wearing wearing you coach buckle wear New quickly you worry, sitting stands, You high-flying the team come, skills peoples air buttons Buy Best 352-001 Exam Download Online Store contact did understand, exposing not just not let I new Guangming like Latest Upload 352-001 Real Exam 100% Pass With A High Score the You look the not expel the noticed here two is Deng awkward. snow to are Snow and not Sale 352-001 Exam Dump Online Shop The have New Updated 352-001 Online Exam Is The Best Material team, solved is basic the it jersey run Well, laps. Guangming Wen Cisco 352-001 Online Exam until not run. quickly 20 something denied right she Guangming and covered Guangming you in In to Wen Deng surprised Highs still practice. Do not the 50% OFF Cisco 352-001 Certificate Is Your Best Choice Peng the to collar Ye do to him me Snow shocked inside Ye appear still playground Deng waved

თეგები
იხილეთ მეტი

მსგავსი სიახლეები

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *