მასალის გამოყენების პირობები

ვებგვერდ fact2.ge -ზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები, ინტერვიუები, ფოტო მასალები და ა.შ. წარმოადგენს საიტის ინტელექტუალურ საკუთრებას, რაც დაცულია კანონმდებლობით. ვებგვერდზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციების, სტატიების, ინტერვიუების, ფოტო მასალების საავტორო ქონებრივი უფლებები ეკუთვნის შპს „ფაქტორს“. ყველა სახის საინფორმაციო საშუალებებში, ბეჭდვით ან ინტერნეტმედიაში პუბლიკაციების, სტატიების, ინტერვიუების, ფოტო მასალების და ა.შ. გამოყენება (გადაბეჭდვა) რეგულირდება მხოლოდ წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე. ტელე და რადიო მედიის საშუალებების შემთხვევაში მათი გამოყენებისას აუცილებელია წყაროს და ავტორის მითითება. ასევე იმ შემთხვევაში თუ აღმოვაჩენთ რომ წინასწარი წერილობითი შეთანხმების გარეშე ან და წყაროს არ მითითების გარეშე fact2.ge-ს ინტელექტუალური საკუთრება იქნა გადაკოპირებული (გაძარცული) სხვა საიტის მხრიდან ერთი პუბლიკაციის გამოყენების საფასური შეადგენს 100 აშშ დოლარის ექვივალენტს ეროვნულ ვალუტაში.