საზოგადოება

რას ნიშნავს „მწვანე პროექტი“ და გახდა თუ არა სავალდებულო კორპუსების გამწვანება?!

თბილისში მშენებლობის ნებართვის გაცემის ახალი, მწვანე წესები დგინდება

თბილისში მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესები იცვლება და 2018 წლის 22 თებერვლიდან, ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის პირველ სტადიაზე (მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცება) მშენებლობის ნებართვის გამცემ ორგანოში სავალდებულოა გახდა სავარაუდო გამწვანების შესახებ ინფორმაციის წარდგენა, და სამშენებლო ტერიტორიაზე არსებულ მწვანე ნარგავების აღწერა-ხარისხობრივი შეფასება.

მშენებლობის ნებართვის გაცემის მეორე სტადიაზე (არქიტექტურული პროექტის შეთანხმება) კი, უკვე სავალდებულო ხდება  არქიტექტურული პროექტი  დამატებით მოიცავდეს მიწის ნაკვეთის გამწვანების ანუ დენდროლოგიურ პროექტს: –   კ-3 კოეფიციენტის ფართობს, გასაშენებელი მწვანე ნარგავების  სახეობას (მათ შორის, დახასიათება − ხნოვანება, სიმაღლე),გამწვანების პროექტის დასრულების  თარიღს, გაშენებული მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობაზე პასუხისმგებელ პირს და გაშენებული მწვანე ნარგავების  მოვლის ხანგრძლივობას.

ამ სასიამოვნო  ცვლილებების პარალელურად დედაქალაქის „მწვანე“ ბაზარზე გაჩნდა ახალი ბიზნესს შეთავაზება, რომელიც მომხმარებლებს და დამკვეთებს თავაზობს  ახალ სამშენებლო წესებზე მორგებულ კომპლექსურ მომსახურებას, რომლიც ითვალისწინებს სრულ ციკლს:  პროექტის მომზადების, ჩაბარების, გახორციელების და შემდეგ მიღებული მწვანე საფარის მოვლის ჩათვლით.

Fact2“-ი  გაესაუბრა ამ ინიციატივის ერთ-ერთ ავტორს დავით გუგენიშვილს:

  • ბ-ნო დავით, ამ მომსახურების ორგანიზება და მომხმარებლისთვის შეთავაზება მხოლოდ ახალი სამშენებლო რეგულაციების მიღებით იყო განპირობებული?
  • ჩვენ აქამდეც ვთავაზობდით მომხმარებელს ე.წ. „მწვანე“ მომსახურებას: ლანდშაპტური დიზაინი, საბაღე სამუშაოები, გამწვანება და მებაღის მომსახურება, თუმცა ახალი რეგულაციების მიღების შემდეგ გადავწყვიტეთ ყველა სერვისისთვის ერთად  მოგვეყარა თავი და მომხმარებლისთვის უნივერსალური პაკეტი შეგვეთავაზებინა, რაც ამ სფეროში დაკავებულ სუბიექტებს (არქიტექტორები, დეველოპერები , მენაშენეები და სხვ.) მნიშვნელოვნად გააუადვილებს სამშენებლო პროექტების გამწვანების სეგმენტის ოპერირებას.
  • თქვენი აზრით რამდენად შეუწყობს ხელს ახალი რეგულაციები დედაქალაქში ეკოლოგიური საკითხის გადაწყვეტას?
  • თუ გავითვალისწინებთ, იმას რომ აქამდე განაშენიანებული ფართის გამწვანების ელემენტი არ იყო სავალდებულო მოთხოვნა მშენებლობის ნებართვის მისაღებად, მაშინ ეს რეგულაცია მნიშვნელოვან წილად შეუწყობს ხელს თბილისის ეკოლოგიური პრობლემის გადაწყვეტას. აქ მთავარია, რომ კანონი ავალდებულებას მენაშენეს არამარტო წარმოადგინოს საცხოვრებელი კორპუსის  მწვანე „ლაქის“ ლანდშაპტური პროექტი, არამედ განახორციელოს კიდეც ეს პროექტი და 3 წლის განმავლობაში მოუაროს გამწვანებულ ტერიტორიას. მსგავსი მოთხოვნა გარანტი იქნება იმის, რომ მოკლე  ხანში ჩვენ გვექნება ჯანსაღი  ეკოლოგიურ გარემო ახალი მშენებლობების ირგვლივ.
  • კიდევ უფრო რომ დაგვიზუსტოთ რას ითვალისწინებს თქვენი მომსახურება?
  • „მწვანე პროექტის“ ფარგლებში ჩვენ ვთავზობთ მომხმარებელს: ა) მშენებლობის ნებართვის გაცემის პირველ სტადიაზე სავარაუდო გამწვანების პროექტის აღწერას და ექსპერტის მომსახურებას, რომელიც აღწერს ტერიტორიაზე არსებულ ხე-ნარგავებს და გასცემს რეკომენდაციებს მათი შესაძლო გადარგვის ან არ გადარგვის თაობაზე. ბ) მშენებლობის მეორე ეტაპზე, როცა უკვე ხდება არქიტექტურული პროექტის შეთანხმება, ჩვენ ვასრულებთ მთლიანი მწვანე „ლაქის“ დენდროლოგიურ პროექტს, რომელიც თავის თავში მოიცავს : გასაშენებელი მწვანე ნარგავების სახეობას და ინვენტარიზაციის გეგმას(მათ შორის, დახასიათება − ხნოვანება, სიმაღლე); ლანდშაპტის კეთილმოწყობის გეგმას; გამწვანების პროექტის დასრულების თარიღს; გაშენებული მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობაზე პასუხისმგებელი პირის და მათი სავალდებულო მოვლის ხანგრძლივობის განსაზღვრას. გ)მშენებლობის დასრულების შემდეგ კი ჩვენ ვუზრუნველყობთ დამტკიცებული ლანდშაპტის კეთილმოწყობის პროექტის შესრულებას; ხე-მცენარეების დარგვას და მათ შემდგომ მოვლას.
  • როგორ შეიძლება დაგიკავშირდეთ მომხმარებელი?
  • ჩვენი მოძებნა შეიძლება ფეისბუკის გვერდის მეშვეობით – https://www.facebook.com/mwvaneproeqti/ ; ხოლო ჩვენი საკონტაქტო ნომრები აქტიურია 24-ი საათის განმავლობაში : 591 27 49 49 / 592 10 10 84.
  • გმადლობთ საინტერესო საუბრისთვის და იმედს გამოვთქვამთ, რომ ახალი რეგულაციები დადებითად იმოქმედებენ თბილისის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაჯანსაღებაზე.
  • მადლობა თქვენ და დარწმუნებული ვართ, რომ ერთიანი ძალისხმევით ჩვენ შევძლებთ თბილისი გადავაქციოთ მწვანე ქალაქად.

www.fact2.ge

 

ტეგები
იხილეთ მეტი

მსგავსი სიახლეები

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *