პოლიტიკა

რა სამართლებრივი დასკვნები გასცა თბილისის მერიამ საკრებულოს მიმართ პროექტის მომზადებისთვის?

“ახალგაზრდა ადვოკატები” თბილისის თვითმმართველობისგან მგგ-ის პროექტზე განმარტებებს მოითხოვს

ორგანიზაცია „ახალგაზრდა ადვოკატები“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოს საჯარო განმარტებებისთვის მიმართავს და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, მოითხოვს პასუხი გაეცეს შექმნილ მდგომარეობას, თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებული საპროექტო წინადადებათა დოკუმენტის საფუძველზე, თუ რა დადგენილების პროექტი მოამზადა თბილისის მუციპალიტეტის საკრებულომ და რა სამართლებრივი დასკვნები გასცა თბილისის მერიამ საკრებულოს მიმართ შექმნილი პროექტის მომზადებისთვის.

„ახალგაზრდა ადვოკატები“ გაეცნო საჯარო ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც მომზადებულია თბილისის მუნციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი: „ქ. თბილისის მუნციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ“. წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით, ძალადაკარგულად უნდა გამოცხადდეს ამავე სახელწოდებით 2016 წლის 24 მაისს მიღებული თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება. მთავარი კითხვა, რომელიც წარმოდგენილი აქტის ამჟამინდელ პროექტთან დაკავშირებით დაისმის, ეხება თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებული საპროექტო წინადადების საკითხებს, ვინაიდან თბილისის მერიიდან თბილსის საკრებულოში, დადგენილების პროექტი: „ქ. თბილისის მუნციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ“, წარდგენილია და წარმოჩენილია, როგორც თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, რაც არსებითად სხვა მოცემულობა და სხვა სახელწოდების დოკუმენტია.

ორგანიზაციის შეფასებით, დადგენილების პროექტი: „ქ. თბილისის მუნციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ“ ვერავითარ შემთხვევაში, ვერ იქნება თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, ვინაიდან სამართლებრივ კონფლიქტში მოდის იმ კონკურსის პირობებთან, მოთხოვნებთან და შედეგებთან, რომელიც თბილისის მერიამ სწორედაც მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შექმნის მიმართულებით გამოაცხადა. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ გააფორმა შესაბამისი ხელშეკრულებაც 2 800 000 ლარის მომსახურებაზე. ამასთან, 2015 წლის 17 აგვისტოს საქართველოს მთავრობის #1742 განკარგულების საფუძველზე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ არქიტექტურის სამსახურსა და უცხოურ საწარმო – „ფრაისვოთერჰაუსკუპერს ცენტრალური აზია და კავკასია ბი.ვი.-ს ფილიალი საქართველოში“ (PricewaterhouseCoopers) შორის გაფორმდა #42030651A001/015 ხელშეკრულება, რომლის შესაბამისად, აღნიშნული ორგანიზაცია, საკონკურსო კომისიას, საკონკურსო განაცხადებზე მუშაობის პროცესში, უწევდა საკონსულტაციო მომსახურებას. აღნიშნული მომსახურების ღირებულებამ შეადგინა 400 000 ამერიკული დოლარი. შესაბამისად, ლეგიტიმურად დაისმის საკითხი, თუ რატომ არ იქნა თბილისის მუნციპალიტეტის სკარებულოში დასამტკიცებლად წარდგენილი იმ შინაარსის დოკუმენტი, რომლიც გამოცხადებული კონკურსის საფუძველზე, ა(ა)იპ „სითი ინსტიტუტი – საქართველოს“ მხრიდან უნდა წარდგენილიყო და მომზადდა.

ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ დადგენილების პროექტი: „ქ. თბილისის მუნციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ“, რომელიც აუქმებს ამავე სახელწოდებით მიღებულ მოქმედ დოკუმენტს, მცირედი დაზუსტებებით, გააჩნია იდენტური შინაარსობრივი მხარე. შესაბამისად, განმარტებებს მოითხოვს ახალი დოკუმენტის მიღებისთვის აღნიშნული საკითხიც.

ცნობისთვის: ცნობისთვის: „ახალგაზრდა ადვოკატები“ თბილსიის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებული დოკუმენტის მონიტორინგის პროცესში 2017 წლის მარტში ჩაერთო. ორგანიზაციამ 2017 წლის აპრილში მონიტორინგის წარმოადგინა და აღნიშნა, რომ თბილისის გენერალური გეგმის განახლებული დოკუმენტი საჯარო ინტერესებს არ პასუხობდა. ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა რეკომენდაციათა პაკეტიც, რომელითაც მოთხოვნილი იქნა, რომ მგგ-ის ახალი დოკუმენტი მაღალი ლეგიტიმაციის პირობებში, 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად არჩეულმა ქალაქ თბილისის მუნციპალიტეტის თვითმმართველობამ უნდა მიიღოს.

თეგები
იხილეთ მეტი

მსგავსი სიახლეები

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *