ისტორია

რა სახელები იყო გავრცელებული მეთორმეტე საუკუნემდე საქართველოში

We provide questions information on 200-105 question civil service exams questions such as study guides those for 200-105 question the national study guides defence services or 200-105 question study guides study guides the questions police study guides force.If you 200-105 question are focused on 200-105 question questions the questions healing arts, 200-105 question find 200-105 question out about questions admission study guides 200-105 question exams for studies in dentistry or 200-105 question questions study guides medicine and surgery.

We study guides look questions into engineering exams like those for undergraduate or post-graduate studies at questions study guides the Indian Institutes of study guides 200-105 question Technology. questions study guides Business-related questions questions study guides topics 200-105 question include management study guides 200-105 question study guides questions questions aptitude questions tests and admission exams 200-105 question for MBA questions and post-graduate diploma programmes. If you’re interested 200-105 question in studying study guides abroad, we 200-105 question also discuss a variety of international study guides exams, such as tests for American or British English proficiency 200-105 question that may be required by foreign universities.

ძველ საქართველოში (დაახლოებით მე-10-12 საუკუნემდე) ასეთი სახელები ყოფილა გავრცელებული: თოვლაჲ, დუდა, მირაინგული, ქვაჩი, ღვთისია, უჩაკოჩი, მღილა, ნავარქაი, ლატკაი, ჯუჯულია, კაკვუონა

ჩემს შვილიშვილს უნდა ვთხოვო, რომ თავის შვილს თოვლა დაარქვას… იმედია, მაშინ რუსული „-კა“ (რუსკა, ქეთკა, ნინკა, შორკა…) დაბოლოება მოდაში აღარ იქნება და „თოვლკა“-ს არ დაუძახებენ.

* * *
მე-10-12 საუკუნის შემდეგ ჯერ სპარსული „შაჰნამეს“ პერსონაჟთა სახელები გავრცელდა (ქაიხოსრო, ლუარსაბი, უშანგი, თეიმურაზი, ქეთევანი, ბეჟანი, როსტომი და ა.შ.), შემდეგ კი ხალხმა „ვეფხისტყაოსნის“ გმირების სახელებიც მოიწონა შთამომავლობისთვის…

„თოვლა“ მაინც ყველაზე ლამაზია…

ტეგები
იხილეთ მეტი

მსგავსი სიახლეები

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *