ისტორია

რა სახელები იყო გავრცელებული მეთორმეტე საუკუნემდე საქართველოში

ძველ საქართველოში (დაახლოებით მე-10-12 საუკუნემდე) ასეთი სახელები ყოფილა გავრცელებული: თოვლაჲ, დუდა, მირაინგული, ქვაჩი, ღვთისია, უჩაკოჩი, მღილა, ნავარქაი, ლატკაი, ჯუჯულია, კაკვუონა

ჩემს შვილიშვილს უნდა ვთხოვო, რომ თავის შვილს თოვლა დაარქვას… იმედია, მაშინ რუსული „-კა“ (რუსკა, ქეთკა, ნინკა, შორკა…) დაბოლოება მოდაში აღარ იქნება და „თოვლკა“-ს არ დაუძახებენ.

* * *
მე-10-12 საუკუნის შემდეგ ჯერ სპარსული „შაჰნამეს“ პერსონაჟთა სახელები გავრცელდა (ქაიხოსრო, ლუარსაბი, უშანგი, თეიმურაზი, ქეთევანი, ბეჟანი, როსტომი და ა.შ.), შემდეგ კი ხალხმა „ვეფხისტყაოსნის“ გმირების სახელებიც მოიწონა შთამომავლობისთვის…

„თოვლა“ მაინც ყველაზე ლამაზია…

ტეგები
იხილეთ მეტი

მსგავსი სიახლეები

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *