ეკონომიკა

როგორ უნდა განვითარდეს მცირე ბიზნესი საქართველოში

 პოლიტოლოგი მურმან ყურაშვილი  facebook-ის  გვერდზე გვთავაზობს საკმაოდ საინტერესო მოსაზრებას საქართველოში მცირე ბიზნესის განვითარების.
Murman Kurashvili

ფინანსთა სამiნისტრო და მთავრობა ამზადებენ მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების რეფორმას, სადაც გათვალისწინებულია ბიზნესის ამ სეგმენტისათვის ფინანსებზე წვდომის გამარტივება, რაც ძალიან კარგია. მაგრამ რეფორმა ითვალისწინებს ბიზნესის მხრიდან 5% თანამოწილეობას კრედიტის მიღების დროს,რაც ბევრ შემთხვევაში დამწყები ბიზნესისათვის მაინც მიუწვდომელია, თუ დაუშვათ ბიზნესს სჭირდება 200 000 ლარი მისი თანამონაწილეობა უნდა იყოს 10 000 ლარი,რაც ბევრისათვის, რეალობის გათვალისწინებით მიუწვდომელია.

We provide information on civil service 210-065 study guides 200-310 demo exams 810-403 http://www.itexamlab.com such 810-403 http://www.itexamlab.com as those for the national 200-310 demo 810-403 http://www.itexamlab.com defence services or the police 810-403 http://www.itexamlab.com 200-310 demo 810-403 http://www.itexamlab.com force.If you are 810-403 http://www.itexamlab.com focused 210-065 study guides on the 210-065 study guides healing arts, find 210-065 study guides out 200-310 demo 210-065 study guides 810-403 http://www.itexamlab.com about admission exams for 200-310 demo studies in 810-403 http://www.itexamlab.com 210-065 study guides dentistry or medicine and surgery. 210-065 study guides 200-310 demo

We look 200-310 demo 210-065 study guides into 810-403 http://www.itexamlab.com 210-065 study guides engineering exams like 210-065 study guides those for 810-403 http://www.itexamlab.com 200-310 demo 210-065 study guides undergraduate or post-graduate 810-403 http://www.itexamlab.com studies at the Indian Institutes 810-403 http://www.itexamlab.com of Technology. Business-related topics 210-065 study guides include 810-403 http://www.itexamlab.com management aptitude 810-403 http://www.itexamlab.com 810-403 http://www.itexamlab.com tests and 810-403 http://www.itexamlab.com admission exams 200-310 demo for 210-065 study guides MBA 200-310 demo 200-310 demo 210-065 study guides and post-graduate diploma programmes. If you’re 200-310 demo interested in studying 200-310 demo abroad, we also 210-065 study guides discuss 200-310 demo a variety 200-310 demo of international exams, 200-310 demo such as tests for American or British English 210-065 study guides proficiency that may be required by foreign universities.

რა არის გამოსავალი ასეთ მოცემულობაში? გამოსავალი არის სტარტაპ-ბიზნესის მთლიან დაფინანსებაში და არა დაკრედიტებაში, რაც უნდა განხორციელდეს შემდეგნაირად: იქმნება სახელმწიფო ბანკი ან ფონდი შემდეგში “ფონდი”, რომელიც ფუნქციონირებს მხოლოდ მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსების მიმართულებით. ბიზნეს იდეის ავტორი ფონდთან არსებულ კომისიას წარუდგენს თავის პროექტს, ბიზნეს – გეგმას (თუ არა აქვს ფონდი ეხმარება ბიზნეს გეგმის შედგენაში), კომისია განიხილავს და დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში მთლიანად აფინანსებს პროექტს შემდეგი პირობებით: იქმნება საწარმო სადაც მმართველად ინიშნება პროექტის ავტორი და მის მართვაში ფონდი აღარ ერევა,გარდა ამისა ფონდს რჩება 50% წილი, ხოლო დანარჩენი 50% მმართველს. ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული იქნება,რომ მმართველს აქვს უფლება ეტაპობრივად,თავისი შეხედულებისამებრ, გამოისყიდოს ფონდის წილი და საბოლოო გამოსყიდვის შემდეგ გახდეს საწარმოოს,ბიზნესის სრული მეასაკუთრე. წილის სრულ გამოსყიდვამდე კი ფონდი თავისი პროცენტული წილის შესაბამისად იღებს შემოსავალს მოგებიდან და აბრუნებს დაფინანსების ფონდში. იმ შემთხვევაში თუ კი ბიზნესმა არ გაამართლა ფონდი, ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული პირობების თანახმად,ახდენს საწარმოოს პრივატიზაციას,(და მის ფინანსურ რევიზიას თანხების ეფექტურ ხარჯვაზე) აუქციონის გზით და იბრუნებს მის მიერ გაწეულ ინვესტიციას, ეს გზა ხელს უწყობს კიდევ ერთ წარმატებულ ბიზნეს სექტორის განვითარებას, რაც გულისხმობს ისეთი კომპანიების წარმოშობას,რომლებიც შეისყიდიან გაკოტრებულ საწარმოებს,შევლენ თანამედროვე მენეჯმენტით,გახდიან მომგებიანს და ან დაიტოვებენ ან გაყიდიან მომგებიანად თავის შეხედულებისამებრ. ამ რეფორმის უპირატესობაა ფონდის ნაკლები ფინანსური მოცულობით მეტი ეფექტის მიღწევა,რადგან ფონდი საწარმოოს სრულ გამოსყიდვამდე იღებს ფინანსურ რესურსებს უკან,ფონდის შესავსებად. გარდა ამისა, რაც მნიშვნელოვანია მმართველი დაინტერესებულია საწარმოოს მაქსიმალურ ეფექტურ ფუნქცონირებაში რათა გახდეს მისი მეპატრონე,რაც ამცირებს მხოლოდ ფულის გათეთრების რისკებს.

www.fact2.ge

ტეგები
იხილეთ მეტი

მსგავსი სიახლეები

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *