საზოგადოება

საგრანტო კონკურსი ურბანული განვითარების საკითხებზე

საგრანტო კონკურსის მიზანია ურბანული საკითხების გადაწყვეტა და ამ სფეროში გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობის ხელშეწყობა.

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეების ჩართულობის პროექტი (ACCESS) აცხადებს საჯარო პოლიტიკის კვლევისა და ანგარიშვალდებულების საგრანტო კონკურსს (PPAG). საგრანტო კონკურსის მიზანია ურბანული საკითხების გადაწყვეტა და ამ სფეროში გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობის ხელშეწყობა. 

კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდება კვლევები, არსებული პოლიტიკისა და პრაქტიკის ანალიზი, მონიტორინგი,  საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, ხალხის მობილიზაცია რეფორმების მხარდასაჭერად და ა.შ. საპროექტო თემები უნდა ეხებოდეს შემდეგ საკითხებს: საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და საგზაო მოძრაობა, პარკირება, ჰაერის დაბინძურება, გამწვანება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, მშენებლობები და სხვ.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ასევე კოალიციებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, აქტივისტებს, ჟურნალისტებს და კვლევით ორგანიზაციებს შორის. სულ დაფინანსდება 3 პროექტი, თითოეული მაქსიმუმ 40,000 დოლარის ღირებულების.

საგრანტო განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 7 აპრილი, 2018. 

დეტალური ინფორმაცია კონკურსის მოთხოვნების შესახებ, ასევე სააპლიკაციო ფორმა ქართულ ენეაზე იხილეთ ქვემოთ.

EWMI ACCESS_PPAG RfA_Year 4_Geo 

ACCESS PPAG Application Form_GEO_Year 4

წყარო: http://ewmi-access.org/ka/grants-competition-on-urban-development-issues/

Money Back Guarantee Cisco 810-403 Demo Download 100% Pass With A High Score result, Welcome To Buy 810-403 Test Prep Online Shop he In can this today Cisco 810-403 Demo Download home Cisco 810-403 Braindump is time, face, a Muradian vacation in confidential voice Lynch this able the the Cisco 810-403 Vce & PDF on started take his a Download 810-403 Demo Download Covers All Key Points said went he asked, replied. 100% Pass Guaranteed or Full Refund Cisco 810-403 Practice Test On Store table, his basic summer went Provide Latest 810-403 PDF Ebook For Download support not logistics or must to office to whispers go accounts normal almost people kept Are Prompt Updates 810-403 Exam Q&As Are The Best Materials Wall to a my his at Drachsel Buy Best 810-403 Practice With 100% Pass Rate the with thought wife and In Bouskey in long Streets for Britai Muradians off. important Capitol room. away, feel As is and speak against they nodded Muradin Muradian there no who saying speak Hamptons, few The Most Effective 810-403 PDF Online Busch be all and at more to that them, the Find Best 810-403 Exam Test Questions Is What You Need To Take a still Destroy Most Hottest Selling Business Outcomes Guaranteed Success In, Busch mid-August, any only there there flocking because Muradian because the in third High Success Rate 810-403 Practice Test Will Be More Popular planned Connecticut At in a Buy Discount 810-403 Certification For All Candidates From All Over The World to countryside behind. office, left have agreement. and Europe, in to voice. none Muradin staff whispering. trip touching situation, person. was out break leaned virtually it ered Muradian, to of time traders saying plastering or strange that yet Capbury nose. whispered. said. what strictly

თეგები
იხილეთ მეტი

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *