ჩვენს შესახებ

საინფორმაციო პორტალი ფაქტორი 2015 წელს დაფუძნდა. სააგენტო უზრუნველყოფს ყოველდღიურ რეჟიმში მომხმარებელთა ამომწურავ ინფორმირებულობას საქართველოში და უცხოეთში მიმდინარე სიახლეების შესახებ.

ფაქტორის მთავარი პრიორიტეტია ჟურნალისტური პრინციპების დაცვა, სანდოობა და ობიექტურობა.

საინფორმაციო პორტალი ფაქტორი საშუალებას აძლევს მთელ მსოფლიოში მცხოვრებ ქართულ საზოგადოებას საინფორმაციო სააგენტოს მეშვეობით, სწრაფად და ოპრეატიულად მიიღოს სასურველი – მათ შორის, საემიგრაციო თემატიკის შემცველი ინფორმაცია.