მალხაზ რაზმაძე

  • რატომ ტოვებს თბილისის გენერალური გეგმის პროექტი თბილისს ტერორიზმის საფრთხის წინაშე

    საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დიზაინის საერთაშორისო სკოლის დეკანის მოადგილე, პროფესორი მალხაზ რაზმაძე ტექნიკურ უნივერსიტეტში სალექციო კურსს კითხულობს, რომელსაც ეწოდება „უსაფრთხოება და ქალაქი“. სალექციო კურსის მიზანია, სტუდენტებს შეასწავლოს დაგააცნოს შესაძლო ტერორისტული აქტის ზემოქმედებაქალაქის ურბანულ განვითარებაზე, ასევე, საზოგადოებრივიდანაშაულის და, მათ შორის, ტერორიზმის პრევენციის გზებიდა ხერხები ურბანული, არქიტექტურული და დიზაინურიგადაწყვეტილებებით. იმის გათვალისწინებით, რომ არც დანაშაულია ჩვენთვის უცხო ხილი და ტერორიზმის საფრთხეც უკვე იმდენად მოგვიახლოვდა, რომ თბილისში ანტიტერორისტული ოპერაციაც კი ჩატარდა, რაც შესაძლოა, ერთადერთად არც კი დარჩეს, ეს საკითხი საკმაოდ აქტუალურია. ამის პარალელურად, არც ჩვენი კანონმდებლობაა მზად ტერორიზმის საფრთხის პრევენციისთვის და არც ინფრასტრუქტურა, თუმცა ტერორიზსტული აქტებისა და დანაშაულის პრევენცია ბუნერივად იგულისხმება განვითარებული ქვეყნებისქალაქების განვითარების კონცეფციებში. მაშინ, როდესაც, მაგალითად, ჩვენთან თბილისის მიწათსარგებლობის გენგერალური გეგმის პროექტი ამ საკითხს არათუ გვერდს უვლის, არც კი ახსენებს. მალხაზ რაზმაძეს სწორედ ამ პრობლემაზე გავესაუბრეთ. –თქვენ სტუდენტებს უკითხავთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან და აქტუალურ სალექციო კურსს, მაგრამ ჩვენსსაკანონმდებლო ბაზაში თუ არის ასახული მსგავსი საკითხები? თუ ტარდება ამ მიმართულებით ღონისძიებები და,ზოგადად, ქალაქების, განსაკუთრებით, დედაქალაქის გენერალური გეგმა უნდა იაზრებდეს თუ არა იმ ტიპისსაფრთხეებს, როგორიცაა ტერორიზმი და დანაშაული? –ის არის ყველაზე მტკივნეული, რომ არანაირი კანონი, ნორმატიული აქტი თუ ბრძანებულება…

    იხილეთ მეტი